Onderafdeling Veluwe

 

Ben Gabriel,

Hoofdweg 31,  7371 AD Loenen

Telefoon: 055 5051283 Mobiel: 06 57321916

E-mailadres:  bjmgabriel@kpnplanet.nl

 

VOORZITTER

 

d

Kees van Tiggele,

Duiker 111, 1274 PB Huizen

Telefoon: 035 5243440     Mobiel: 06 26387425

E-mailadres: infocomveluwe@gmail.com

SECRETARIS

Vicevoorzitter

f

Henk Elzerman

Gerstakker 16, 8091 NB Wezep

Telefoon: 038 3761277 Mobiel 06 38967766

E-mailadres: h.elzerman@hetnet.nl

PENNINGMEESTER

LEDENADMINISTRATIE

d

Jaap van Huffelen,

Woestijnweg 2, 8172 CR Vaassen

Telefoon: 0578  574535     Mobiel 06 47456968

E-mailadres: hu172289@telfortglasvezel.nl

Commandant Lief en Leed

Commandant Marinierskoor QPO

,l

Jacob van Toledo,

Zevenbergjesweg 13-40, Voorthuizen

Telefoon: 0342 430726     Mobiel 06 18583521

E-mailadres: jenatoledo@live.nl

ALGEMEEN

sd

Anton Hagen,

Laan van Fasna 61, 8171 KH Vaassen

Telefoon: 0578 571738

ALGEMEEN

fd 

 

Lidmaatschap COM (aanmeldingsformulier).

Contributie voor het landelijk COM minimaal € 23,50 per jaar. U ontvangt 5 x per jaar het blad "Houwe Zo".

In de ledenvergadering van de onderafdeling is in 2005 besloten om € 20,- als richtsnoer te hanteren voor de bijdrage leden COM Veluwe. De leden ontvangen 6 x per jaar "De Walegang", het informatiebulletin van de onderafdeling COM Veluwe.

Niet alleen degene die actief als militair bij het Korps Mariniers heeft gediend of nog steeds dient kunnen lid worden van het COM, ook kunnen nu zowel mannen als vrouwen donateur worden van het COM.    Aanmeldingsformulier, Klik hier!