Onderafdeling Veluwe

WELKOM

Het bestuur van het COM onderafdeling Veluwe heet u van harte welkom op de website van de onderafdeling Veluwe van het Contact Oud Mariniers. Wij hebben een zeer bloeiende en actieve onderafdeling met ongeveer 90 leden.

Door het organiseren van verschillende activiteiten wordt de onderlinge verbondenheid, saamhorigheid, kameraadschap en hulpvaardigheid tussen de oud mariniers telkens weer bevestigd.

Ook door het periodiek verschijnen van ons blad  de "Walegang" wordt de band nog eens versterkt.

De groep Lief en Leed zorgt ervoor dat het  'wel en wee' van de leden onder onze aandacht blijft.

Trots zijn wij op het Marinierskoor Qua Patet Orbis!  Door middel van muziek en zang zorgen zij ervoor dat het motto 'Eens Marinier .... Altijd Marinier" ook in het openbaar wordt uitgedragen.

 

 

Graag wil ik nog een oproep plaatsen                                                                          

Ben je oud marinier en woon je in onze regio of voel je je in deze regio thuis, sluit je dan aan!

Inschrijven kan via het aanmeldingsformulier  op deze site.

 

Met Mariniersgroet

De voorzitter

Ben Gabriël